Landelijke protestactie 8 mei 2021

Géén windturbines bij bewoners en in ons groen

Voor een wind-op-land moratorium 

Zaterdag 8 mei, 14.00 uur, Westerpark Amsterdam

Op zaterdag 8 mei organiseert Windalarm in samenwerking met wind-op-land protest groepen uit het hele land een protestmanifestatie tegen windturbines bij bewoners en in ons groen. We zullen het langste protestspandoek ooit onthullen (400 m, zie hieronder). Onder het motto: Wij houden afstand, nu de politiek nog!


De directe aanleiding voor de demonstratie zijn de plannen van vele gemeenten, waaronder Amsterdam, om megawindturbines bovenop woongebieden te plaatsen. Ondanks een gebrek aan draagvlak en de beschikbaarheid van betere alternatieven houdt de politiek vast aan deze bizarre plannen. Belangrijkste bezwaar tegen de plaatsing van windturbines bij bewoners is het gevaar voor de volksgezondheid

Ook het RIVM erkent dat 8 à 9% van de omwonenden van windmolens ernstige geluidshinder zullen ervaren bij de huidige normering. Dit leidt tot stress, slapeloosheid en daaraan gerelateerde gezondheidsklachten. De Nederlandse normen zijn het laagst in Europa. Dit is onverantwoord bestuur en valt ook de landelijke politiekaan te rekenen die immers in 2011 bewust de geluidsnormen verlaagd heeft om wind-op-land mogelijk te maken. Windalarm pleit voor een landelijke afstandsnorm van 1500 meter en het uitsluiten van plaatsing in de natuur en in landschappelijke waardevolle gebieden. Dat hierdoor geen of minder windturbines op land kunnen is geen probleem. Windturbines kunnen inmiddels prima op zee (www.windopzee.nl).

Landelijk moratorium voor Wind-op-landDe landelijk Klimaatakkoord doelstelling voor 35 TWh voor Wind en Zon op land zijn inmiddels al gehaald, indien we de bestaande opwek capaciteit én de reeds vergunde en gesubsidieerde projecten bij elkaar optellen. Het klimaatakkoord zelf stelt dat bij een verhoging van de doelstelling, deze voor wind vooral op zeeen zon vooral op daken zal moeten plaatsvinden. Ook de studiegroep Klimaatopgave Green Deal onder leiding van AFM voorzitter Laura van Geest raadt een verhoging van de wind-op-land doelstelling af vanwege gebrek aan draagkracht, beperkte bijdrage aan CO2 doelstellingen en hoge kosten per vermeden ton CO2. Ook bijna alle landelijke politieke partijen pleiten in hun 

verkiezingsprogramma voor een moratorium voor wind-op-land. Wij verwachten van de politiek niet meer dan zich te houden aan haar belofte aan de kiezer.

Deelname

Meld u aan via de onderstaande link. Wilt u spreken op ons podium. Laat dit ons weten. Neem uw spandoeken mee. 

https://windalarm.amsterdam/agenda/Demonstratie-in-het-Westerpark

U kunt zich ook aanmelden door deel te nemen aan de Telegram groep:

https://t.me/joinchat/OsgrKXs8zaFkYzA0

Of oor te deel te nemen aan de WhatsApp groep:

https://chat.whatsapp.com/DmVE2QBBFm3IjoNn3YqCtw

Windalarm Nederland

Contact:  06 245 472 28

c.verberne@windalarm.org

Position papers

Windalarm heeft diverse inhoudelijk werkgroepen die op basis van onderzoek een bijdragen willen leveren aan het debat. De volgende papers onderschrijven onze positie: 

windalarm.org/wind-op-land-moratorium

windalarm.org/wind-op-zee

windalarm.org/geluid-en-gezondheid

Tags:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *