Stop windturbines in de Aetsveldsepolder!

In de plannen van de RES (Regionale Energiestrategie) van Regio Noord-Holland Zuid is ons stukje ongerept leefgebied voorgesteld als bestemming voor enorme windturbines. Daarom heeft een groep betrokken inwoners van Weesp en Nigtevecht het initiatief genomen om alternatieven aan te dragen voor de ca. 200 meter hoge energiereuzen. We hebben ook jouw steun nodig om de ambitieuze plannen voor transitie naar duurzame energie in goede banen te leiden. Dat kan ook zonder deze megaturbines.

De tijd dringt. Er staan al concrete plannen en tekeningen op papier om deze 9,5 GWh windturbines gewoon in onze Aetsveldsepolder te plaatsen. Deze zijn ruim drie keer zo hoog als de St. Laurentiuskerk in Weesp en net zo hoog als de zendmast in Hilversum. Daar kan dus geen vogel of mens meer omheen. Dit soort industriële oplossingen horen niet thuis in beschermd natuurgebied. Het zou ten koste gaan van cultureel erfgoed en ons prachtige poldergebied. Hier is geen plaats voor stenen, asfalt of windturbines.

We moeten NU actie ondernemen: teken daarom hieronder de petitie!

Silhouet windturbine Aetsveldsepolder

Niet zo

  • Ten koste van de natuur
  • Industriële oplossingen in leef– en recreatiegebied
  • Minimale betrokkenheid

Maar zo

  • Met behoud van de natuur en het beschermde vogelgebied
  • Industriële oplossingen op zee en industrieterreinen
  • Iedereen heeft een stem

Energieregio Noord-Holland Zuid en de RES
Nederland is verdeeld in 30 energieregio’s. De Aetsveldsepolder behoort tot de regio Noord-Holland Zuid en de deelregio Gooi en Vechtstreek. De plannen voor de energietransitie in onze regio zijn beschreven in de Regionale Energiestrategie, de RES. In april 2019 is een begin gemaakt met het samenstellen van de Concept-RES. Op nationaal en lokaal niveau zijn er diverse activiteiten en onderzoeken geweest om de Concept-RES vorm te geven. In mei 2020 is dit document gepubliceerd en is duidelijk geworden welke zoekgebieden er zijn vastgelegd. De Aetsveldsepolder blijkt nu een van deze zoekgebieden te zijn.

Teken de petitie
Op 1 oktober 2020 vindt de eerste besluitvorming plaats. Wij willen de kans krijgen om samen met de betrokken partijen een goede oplossing te zoeken voor duurzame energie en als direct belanghebbenden een volwaardige gesprekspartner zijn voor de plannenmakers en overheden. Om dat voor elkaar te krijgen hebben we de hulp nodig van de omwonenden van de Aetsveldsepolder! Alleen met jullie steun kunnen wij onze stem kracht bijzetten.

Teken daarom nu de petitie!

Steun onze actie: print de poster uit en hang ‘m voor je raam!