Wie zijn wij

 

De initiatiefnemers
Wij zijn een groepje buurtbewoners uit Weesp en Nigtevecht. We zijn al jaren gebruikers van groene stroom en dragen duurzame energiebronnen een warm hart toe. Maar voor iedere vorm is een plaats. Mega-windturbines horen niet thuis in de Aetsveldsepolder. 

Op lokaal en buurtniveau

Lage Klompweg: Erik van Wieringen
Aetsveld: José de Groot
Utrechtseweg: Alma Boersma
Nigtevecht: Kees Neervoort
Driemond: Het buurtbestuur van Driemond is volledig op de hoogte en steunt onze actie
Er is contact met de volgende buurt gemeenten/gebieden die actievoerden tegen windturbines: Het Gein, Amsterdam Gaasperplas, Abcoude en de Ronde Venen.

 

Om op grotere schaal samen te werken en coalities te bouwen
Kees Neervoort 

Onze doelstelling

Het aandragen van oplossingen voor de Regionale Energiestrategie die:
1. én de culturele, landschappelijke, natuur- en milieuwaarden van het gebied van rond de Vecht waarborgen
2. én een bijdrage levert aan het behalen van de klimaat doelstellingen.
Echt duurzame oplossingen brengen beide doelstellingen in balans.

Hoe willen wij dit aanpakken
Lokaal
Wij willen mensen lokaal informeren over de op handen zijnde energietransitie. Iedereen moet een stem hebben. Iedereen moet weten wat de Regionale Energiestrategie is. Wat die betekent voor de leefomgeving en welke besluiten wanneer worden genomen. Daar gaan wij ons voor inspannen.

Samenwerken
Wij willen met verschillende bewonersplatformen samenwerken om gezamenlijk op te trekken en te zien of we een constructieve oplossing kunnen vinden, waarbij natuur en leefomgeving in balans zijn met de plannen van de RES.

Coalities bouwen
Om ons van goede informatie te voorzien zullen wij coalities bouwen met kennisinstellingen, milieu-organisaties, en overheidsinstanties.  

Als partner in het RES-overleg
Wij willen namens onze samenwerkingsverbanden en met onze coalities uiteindelijk aan tafel bij het RES-overleg om dit in goede banen te kunnen leiden.

Algemeen woordvoerder 
Kees Neervoort. Als je Kees een mail wilt sturen, kun je het contactformulier gebruiken.